૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ પૂજ્ય મહત્‍મા ગાંધીજીની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે સ્વચ્છ ભારત દિવસ મહોત્સવ કાર્યક્રમ